Gevonden voorwerpen

Iets uit het oog verloren? Of misschien toch wel echt kwijt? Alle gevonden voorwerpen zullen worden verzameld en worden afgegeven bij de Gemeente Uden. Vanaf dinsdagmiddag 12 uur zullen alle gevonden voorwerpen bij de gemeente liggen.

Iets vergeten uit je kluisje? Neem dan contact op met Eventsafe via info@eventsafe.eu .